Serviceudgifter og brugertilfredshed i danske kommuner

Bog

Juli 1999

task_alt

Eksternt bedømt

bog

Skrevet af: Henrik Lolle

 

Serviceudgifterne udgør i Danmark en meget stor andel af de samlede udgifter, og i de senere år er udgifterne til den offentlige service steget betydeligt. Henrik Lolle analyserer på baggrund af et meget omfattende datamateriale med ca. 50.000 svarpersoner fra 38 kommuner borgernes tilfredshed med de kommunale serviceydelser.