Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune – og kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer

Interventionsrapport

September 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Evaluerings notat nr. 6

interventionsrapport

Skrevet af: Jacob Als Thomsen, Bjarke Følner, Ida Baggesgaard Sterndorff og Tone Ryan

 

I skoleåret 2012/13 gennemførtes et Perspekt forløb i alle 1. og 2. klasser på 10 folkeskoler i Høje Taastrup Kommune. Denne kvalitative evaluering blev gennemført for at vurdere implementeringen af Perspekt-undervisningen, og samle op på elever og læreres erfaringer. Evalueringen viser, at Perspekt-materialet ses som værende et meget relevant arbejdsredskab. Blandt lærere vurderes Perspekt-materialet, at være gennemarbejdet og velstruktureret, at temaerne i materialet og progressionen i forløbet er gennemtænkt, og at øvelserne er relevante og afvekslende. Blandt eleverne er der tilfredshed med Perspekt-materialet og undervisningsformen med brug af mange praktiske øvelser. Der udtrykkes imidlertid også behov for at gøre Perspekt-undervisningen mere fleksibel og der efterspørges bedre muligheder for at tilpasse materialet til den enkelte elevgruppe. Det anbefales desuden at implementeringen i skolerne planlægges mindst et år i forvejen og med tæt samarbejde mellem skoleledelsen, lærere, fritidstilbud og speciallærere. Dette bør gøres for at sikre kontinuitet og ejerskab på alle niveauer samt for at undgå følelsen af tvungen top-styret implementering.

Mere om initiativet

Initiativ

Perspekt 2.0

Gå til initiativet