Over de seneste 30 år er det blevet lettere for single mænd at finde en partner i Region Hovedstaden – for kvinderne er det blevet sværere

Indlæg

Februar 2024

Generelt er det lettere for kvinder at finde en partner, end det er for mænd. Men i perioden 1989 til 2019 er det blevet lettere for single mænd at finde en partner, hvis de bor i Region Hovedstaden, mens kvinder samme sted har fået sværere ved at finde en partner. Dermed er forskellen mellem mænd og kvinder blevet indsnævret, når det gælder, hvor mange potentielle partnere af det modsatte køn, der findes i Region Hovedstaden. Det skyldes, at der er kommet flere single kvinder i de yngre aldersgrupper.

Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fonden.

Figur 1 viser de relative ændringer i estimerede sandsynligheder for, at singler kan finde en partner mellem 1989 og 2019, opdelt på kommuneniveau for henholdsvis mænd og kvinder i alderen 25-45 år. Metoden til at udregne de estimerede sandsynligheder er beskrevet og valideret i studiet Simonsen og Fallesen (2022).[1] Kort forklaret tager man singlerne i de enkelte kommuner og ser, om de matcher med singlerne af det modsatte køn ud fra en række kriterier som fx uddannelseslængde, indkomst og om de har børn. Jo flere singler med de profiler, der passer sammen, jo større estimerede sandsynligheder for et match. Det fremgår af figur 1, at sandsynligheden for at kunne finde en partner er steget for single mænd i kommuner i Region Hovedstaden og Nordsjælland, mens den for single kvinder er faldet i desamme områder. Til gengæld er det blevet lettere for kvinder at finde en partner i dele af Nord- og Midtjylland.

Billede

Note: Figurerne viser de relative ændringer i estimerede sandsynligheder for, at henholdsvis mænd og kvinder kan finde en partner i danske kommuner mellem 1989 og 2019.
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.

Ét er den estimerede sandsynlighed, men den er ingen garanti for, at parrene så rent faktisk møder hinanden. Figur 2 viser derimod hvor stor en andel af singlerne, der faktiske dannede par og flyttede sammen på tværs af kommuner i 2022, opdelt for single mænd og kvinder i alderen 25-45 år. For mænd var sandsynligheden for at finde en partner størst i Region Hovedstaden og i dele af Midtjylland. For kvinder er sandsynligheden derimod generelt størst i dele af Nord- og Midtjylland samt i kommuner øst og syd for København. I de fleste kommuner var sandsynligheden for at findeen partner større for kvinder end for mænd. Det kan tilskrives en række faktorer, herunder et lavere antal kvindelige singler blandt 25-45-årige.[2]

Billede

Note: Figurerne viser sandsynlighederne for, at henholdsvis enlige mænd og kvinder dannede par i danske kommuner i 2022.
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.

Figur 3 viser udviklingen i den estimerede sandsynlighed for, at singler kan finde en partner i forskellige kommunegrupper og hele landet, i årene 1989-2019, separat for mænd og kvinder i alderen 25-45 år. Det fremgår af figuren, at sandsynligheden for at mænd kan finde en partner, er steget betydeligt i hovedstadskommunerne, hvorimod den for kvinder er faldet i allekommunegrupper undtagen storbykommunerne. I hele perioden er det som landsgennemsnit blevet vanskeligere at finde en partner for kvinder, men lettere for mænd.

Billede

Note: Figurerne viser udviklingen i de estimerede sandsynligheder for at kunne finde en partner i årene 1989-2019, opdelt efter kommunetyper for både mænd og kvinder.
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.

Figur 4 viser udviklingen i forholdet mellem antallet af mænd i alderen 25-45 år og kvinder i alderen 20-40 år, og det samme forhold for 25-45-årige mænd og kvinder, begge i forskellige kommunetyper og hele landet i årene 1989-2019. De to forskellige andele vises, da mænd har tendens til at danne par med kvinder, der er lidt yngre end dem selv. Andelen af mænd i forhold til kvinder er faldet relativt markant i hovedstadskommunerne, hvilket blandt andet skyldes, at flere kvinder flytter til de kommuner for at uddanne sig. Det faldende antal mænd i forhold til kvinder er en medvirkende forklaring på, at single mænd har fået lettere ved at finde en partner i hovedstadskommunerne, mens det er blevet vanskeligere for kvinder. Figur 4: Antal mænd i forhold til kvinder for forskellige kommunegrupper i perioden 1989-2019

Billede

Note: Figurerne viser forholdet mellem antallet af mænd og kvinder i forskellige kommunetyper og hele landet.
Panel A viser forholdet mellem antallet af mænd i alderen 25-45 år og antallet af kvinder i alderen 20-45 år.
Panel B viser forholdet mellem antallet af mænd og kvinder i alderen 25-45 år.
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.

Note:

[1] Se også figur A1 i appendiks, som grafisk beskriver metoden. I modellen søger single mænd i alderen 25-45 blandt single kvinder i alderen 20-40, mens single kvinder i alderen 25-45 søger efter en single mandelig partner i samme aldersgruppe som dem selv.

[2] Se figur A2 i appendiks. Den lavere andel af kvindelige singler i alderen 25-45 skyldes kvinder i højere grad finder sammen med partnere, der ikke er 25-45 år. Derudover er der et større antal kvinder, som indgår i homoseksuelle par. Endeligt er der et større antal mænd end kvinder blandt 25-45-årige, se også figur 4 i teksten.

Faktaboks:

Sandsynligheden for at kunne finde en partner: De estimerede sandsynligheder for at kunne finde en partner er beregnet ved brug af en statistisk model beskrevet i studiet Simonsen og Fallesen (2022). I modellen søger single mænd i alderen 25-45 blandt single kvinder i alderen 20-40, mens single kvinder i alderen 25-45 søger efter en mandlig partner i samme aldersgruppe.

Definition af singler: Singler er defineret som enligt boende personer ifølge Danmarks Statistik, hvilket svarer til personer med FAMILIE_TYPE lig med 5 eller 9 i befolkningsregisteret BEF. Definition af par: Par er defineret som enten heteroseksuelle samboende eller gifte par.

Definition af kommunegrupper: De fem kommunegrupper følger Danmarks Statistiks klassificering af kommuner, som er dannet baseret på tilgængeligheden af arbejdspladser og antallet af indbyggere i den største by i kommunen. Modelberegningerne stopper i 2019 for at undgå påvirkninger i konklusionerne fra COVID-19 pandemien.

Appendiks:

Figur A1: Illustration af metoden til at estimere matchsandsynligheder for at kunne finde en partner, med kvinder som eksempel

Figur A2: Andel af single, gifte og samboende mænd og kvinder i alderen 25-45, 1989-2019

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

What a Difference a Definition Makes: Mismatches in Partner Markets Across Three Decades in Denmark

Gå til forskningsrapporten
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Færre danskere finder sig en partner

Gå til vidensoverblikket

Seneste udgivelser indenfor samme velfærdsemne

I

Intervention

Podcast

Kønsforskelle fra fødsel til død

April 2024

F

Forskning

Indlæg

Kortuddannede kvinder får nu færrest børn

Marts 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Et mangfoldigt marked for frit valg på hjemmeplejeområdet

Marts 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg af hjemmepleje og brug af udbud

Marts 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

Different or alike? Associations between PISA measures, primary school grade point average, and highest educational achievement among immigrants and natives

Marts 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Unges personlighed og familienormer kan forudsige uddannelseslængden for personer med dansk og ikke-vestlig baggrund

Marts 2024

F

Forskning

Podcast

Betydningen af familiemønstre og -normer for unges uddannelse

Marts 2024

F

Forskning

Indlæg

Hårdere straffe for personfarlig kriminalitet vil sende flere til afsoning uden for fængslerne

Marts 2024

I

Intervention

Værktøj og grafik

Kønsforskelle fra fødsel til død

Marts 2024

I

Intervention

Video

Kønsforskelle fra fødsel til død

Marts 2024

I

Intervention

Forskningsrapport

Differences in outcomes between men and women from cradle to grave

Marts 2024

I

Intervention

Vidensoverblik

Kønsforskelle fra fødsel til død: Drenge og mænd klarer sig dårligere end piger og kvinder – undtagen på arbejdsmarkedet

Marts 2024

I

Intervention

Forskningsrapport

Suicides, drug poisonings, and alcohol-related deaths cluster with health and social disadvantage in 4.1 million citizens from two nations

Februar 2024

I

Intervention

Vidensoverblik

Udsatte borgere dør oftere af fortvivlelsesdødsfald

Februar 2024

F

Forskning

Indlæg

Over de seneste 30 år er det blevet lettere for single mænd at finde en partner i Region Hovedstaden – for kvinderne er det blevet sværere

Februar 2024

F

Forskning

Indlæg

Er vi så utrygge at regeringens nye initiativer mod kriminalitet er relevante?

Februar 2024