Miljøproblemer og velfærd

Bog

Februar 1996

task_alt

Eksternt bedømt

bog

Skrevet af: Bent Jensen

 

Miljø og miljøproblemer indtager en fremtrædende plads i medierne og i den enkeltes oplevelse af sin omverden. Nogle taler ligefrem om en tiltagende økofobi. Men hvordan har vekselvirkningen mellem menneske og natur udviklet sig i vores kultur, og hvilke miljøproblemer præger den danske dagligdag? Og hvis miljøproblemerne er store: Sov de tidligere generationer i timen? Har der slet ikke været en offentlig debat i medierne før 1970’erne om den voksende naturbelastning?

 

Disse og lignende spørgsmål belyses i bogen, der indledes med en kort miljøhistorie fra antikken til i dag. Endvidere skildrer bogens første del de aktuelle miljøproblemer og de muligheder, der findes i demokratiske samfund for at regulere menneskets vekselvirkning med naturen. Bogens anden del bygger på forskning i Rockwool Fondens Forskningsenhed: Dels en analyse af miljødebatten i seks danske aviser fra slutningen af 1870’erne og frem til 1970’erne, dels et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Statistik og Forskningsenheden, der gennemgik udviklingen i danskernes reelle forbrugsmuligheder i tiden fra 1970 til 1990, når man bl.a. medregner den negative påvirkning fra miljøforringelser.

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

To bøger om miljø

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Træk af miljødebatten i seks danske aviser fra 1870’erne til 1970’erne

Gå til forskningsrapporten