Measuring the Effect of Probation and Parole Officers on Labor Market Outcomes and Recidivism

Forskningsrapport

Juli 2015

task_alt

Eksternt bedømt

Forskningsrapport

Skrevet af: Lars Højsgaard Andersen og Christopher Wildeman

 

Godt 2.000 tilsyn udført af 36 tilsynsførende i København er undersøgt. I København tildeles tilsynsførende efter et rotationsprincip, hvilket gør det muligt at måle effekten af, hvilken tilsynsførende man får. Nogle tilsynsførende yder et større bidrag end andre til, at færre klienter falder tilbage i kriminalitet. Andre har indflydelse på, at de dømte har en lidt større tendens end andre til at finde arbejde. Mens andre igen har betydning på de samme områder, men i negativ retning. Effekten af, om en betinget dømt eller en prøveløsladt får den ene eller den anden tilsynsførende socialrådgiver, er dog overordnet set begrænset.

 

Relaterede udgivelser

Videnskabeligt tidsskrift

Measuring the Effect of Probation and Parole Officers on Labor Market Outcomes and Recidivism

Gå til Journal of Quantitative Criminology
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Decomposing Recidivism Variance into Probation and Parole Officers and their Clients

Gå til forskningsrapporten