Decomposing Recidivism Variance into Probation and Parole Officers and their Clients

Forskningsrapport

December 2015

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 92

Forskningsrapport

Skrevet af: Lars Højsgaard Andersen

 

Det har kun lille betydning for, om en dømt vælger at fortsætte eller forlade sin kriminelle løbebane, om han får den ene eller den anden tilsynsførende socialrådgiver. Om fremtiden bevæger sig i den ene eller anden retning, afhænger nemlig mest af den dømte selv. Knap 22.000 tilsyn blandt godt 400 tilsynsførende i perioden 2002-2009 er undersøgt.

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

Measuring the Effect of Probation and Parole Officers on Labor Market Outcomes and Recidivism

Gå til forskningsrapporten