Kvalitativ evaluering af Sund Skole Nettet

Interventionsrapport

Oktober 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Evalueringsnotat nr. 9

interventionsrapport

Skrevet af: Jacob Als Thomsen, Bjarke Følner, Jakob Hune Gjørup, Sara Ellegaard Nielsen, Ida Baggesgaard Sterndorff og Karim Emil Brandt Jensen

 

Evalueringen har til formål at undersøge og analysere Sund Skole Nettets (SSN) relevans, kvalitet, effektivitet og levedygtighed. Evalueringens resultater er primært baseret på kvalitative data indsamlet blandt et bredt udsnit af relevante interessegrupper – blandt andet skoleledere, lærere og forældre til børn på de deltagende SSN skoler. Evalueringen konkluderer, at de væsentligste effekter af SSN kan tilskrives de tiltag og beslutninger, som er truffet af sundhedsudvalgene på de enkelte skoler. Et velfungerende sundhedsudvalg er således afgørende for, hvad de enkelte skoler får ud af interventionen, både i forhold til forankring, fastholdelse og forbedring af børnenes sundhed. På den anden side viser evalueringen, at sundhedsmålingerne har haft mindre betydning i forhold til at sætte fokus på sundhed blandt elever, lærere og forældre. Dette skyldes blandt andet, at lærerne var usikre på formålet med målingerne og derfor ikke brugte målingerne aktivt i sundhedspædagogisk øjemed. Desuden var der visse udfordringer i relation til indtastnings- og måleprocedurer.

Mere om initiativet

Initiativ

Sund Skole Nettet

Gå til initiativet