Kan man fremme skolebørns trivsel ved at arbejde systematisk med deres sociale, emotionelle og personlige færdigheder?

Vidensoverblik

December 2019

Indsigt - Perspekt 2.0

vidensoverblik

Det er et nationalt mål for folkeskolens udvikling, at elevernes trivsel skal øges. International forskning viser, at børns emotionelle færdigheder er vigtige for at fremme børns læring. Disse færdigheder er eksempelvis evnen til at kunne forstå og indgå i sociale sammenhænge, at fungere i teamsamarbejde og at vise empati for klassekammerater.

 

Der er generelt enighed om behovet for at øge børns trivsel i grundskolerne, men der eksisterer begrænset viden om, hvordan det gøres. Med den aktuelle effektevaluering af Perspekt 2.0 ønsker vi at skabe ny viden om, hvorvidt dette konkrete redskab kan bruges til at fremme børnenes trivsel.

Mere om initiativet

Initiativ

Perspekt 2.0

Gå til initiativet