Integration blandt ikke-vestlige indvandrere

Bog

Juli 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Arbejde, familie, netværk og forbrug

bog

Skrevet af: Jens Bonke og Marie Louise Schultz-Nielsen

 

Bogen analyserer ikke-vestlige indvandreres hverdagsliv, arbejde og forbrugsmønster, der på hver sin måde har betydning for deres integration i det danske samfund. En sammenligning af disse forhold med tilsvarende danskeres viser vigtige forskelle og ligheder mellem de to grupper i befolkningen. Bl.a. er invandrernes indkomster halvt så store som danskernes, samtidig med at 2. generationsindvandrere generelt ligner danskere mere end 1. generationsindvandrere og faktisk bliver skilt hyppigere end danskere. Bogens analyser baseres på Rockwool Fondens Tids- og Forbrugsundersøgelse blandt indvandrere (ITUC) fra 2011 og danskere (DTUC) fra 2008/09, og registeroplysninger fra Danmarks Statistik.

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Andengenerationsindvandrere er kommet langt i deres integration i Danmark

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier

Gå til bogen