Hvad vi ved om udsatte unge

Bog

Oktober 2017

task_alt

Eksternt bedømt

Historik, omfang og årsager

bog

Skrevet af: Signe Hald Andersen, Bodil Wullum Nielsen, Bent Jensen og Jan Rose Skaksen

 

Der har historisk været et problem med, at betydelige dele af en ungdomsårgang aldrig får en erhvervskompetencegivende uddannelse og aldrig får en vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Endnu i dag begynder op mod 8 procent af en ungdomsårgang voksenlivet uden at være i uddannelse eller have en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, og denne position fastholdes ofte gennem hele livet.

 

Bogen giver en sammenfattende og let tilgængelig fremstilling af den viden, der allerede findes om udsatte unge: Hvem er de? Hvad betyder det økonomisk for samfundet, at så mange unge ikke kommer ordentligt i gang med voksenlivet, og hvilke grupper er ekstra eksponerede for udsathed? Disse og lignende temaer analyseres i bogen.

 

“Ny rapport fra ROCKWOOL Fonden, der giver en omfattende karakteristik af udsatte unge i Danmark”
– Undervisningsguiden – Undervisningsministeriet

 

“Gruppen af udsatte unge rammes ind og præciseres, og med denne kortlægning af udfordringerne og de udfordrede bliver det også muligt at overveje forebyggende tiltag.”
– Bogvægten

 

“ROCKWOOL Fondens rapport føjer et nyt og væsentligt bidrag til den sum af viden, som er et godt afsæt for tilrettelæggelse af den kompenserende og forebyggende indsats, som de udsatte unge har brug for.”
– Projekt Udenfor

 

“En guldgrube af viden samlet på et sted til studerende, socialarbejdere og beslutningstagere, såvel politikere som embedsmænd.”
– Lektørudtalelse til folkebibliotekerne

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Andelen af udsatte unge varierer med konjunkturerne, men har bidt sig fast på et højt niveau

Gå til vidensoverblikket