Hvad vi ved om udsatte unge 2

Bog

Oktober 2019

task_alt

Eksternt bedømt

Individuelle og strukturelle forhold bag udsathed

bog

Skrevet af: Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen og Jan Rose Skaksen

 

Op mod 7 procent af en ungdomsårgang begynder voksenlivet uden at være i uddannelse eller have en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. En stor andel af disse unge vil fortsætte uden arbejde og uddannelse som voksne.

 

Et liv på kanten af samfundet giver først og fremmest en socialt og materielt set fattigere tilværelse for den enkelte. Men det er også forbundet med store økonomiske omkostninger for fællesskabet i form af tabte skatteindtægter og øgede udgifter til overførselsindkomster. Udsatte unge er derfor en af de helt store udfordringer for et socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund.

 

ROCKWOOL Fonden styrker gennem forskning og sociale interventioner vores viden om de udsatte unge. Det sker bl.a. gennem analyser af deres baggrund og livssituation, hvilket netop er temaet i denne anden udgivelse på Gyldendal med en let tilgængelig præsentation af den løbende forskning i emnet.

 

I bogen analyseres betydningen af sociale begivenheder fx i form af forældres skilsmisse eller af et liv i en familie med lavindkomst for den senere eksponering for udsathed. Måske er indretningen af arbejdsmarkedet et problem i sig selv, hvilket tages op i bogen. Andre kapitler analyserer, hvem de udsatte unge konkurrerer med på arbejdsmarkedet, og hvilken økonomisk gevinst, de unge kan se frem til, hvis de tager en uddannelse.

 

Målgruppen for udgivelsen er studerende, socialarbejdere, forældre og de politikere, der træffer beslutninger med det sigte at mindske antallet af udsatte unge. Baggrundsmaterialet er forskning i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed suppleret med andre relevante datakilder.

 

“Mod slutningen slår forfatterne fast, at alle disse tal, al denne viden og alle disse konklusioner ikke er en facitliste. Selv om mor er psykisk syg, begge forældre er ufaglærte eller har været på starthjælp, er det ikke det samme som, at man ender uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Viden og data må ikke bruges deterministisk. Men det er tilladt at blive klogere. Og det bliver man med denne bog.”
– Line Vaaben i Information

 

“Opfølgningsbindet indeholder specifikke nyere undersøgelsesresultater. Som første bind velskrevet og fint formidlet.”
– Jytte Bræmer i lektørudtalelse til folkebibliotekerne

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Flere unge med dansk oprindelse er udsatte

Gå til vidensoverblikket
podcast

Podcast

Udsatte unge: Hvad ved vi om de udsatte unge?

Gå til podcasten
video

Video

Boglancering: Hvad vi ved om udsatte unge 2

Gå til videoen