Has Globalization Changed the Phillips Curve?

Forskningsrapport

Maj 2009

task_alt

Eksternt bedømt

Industry-Level Evidence on the Effect of the Unemployment Gap on Wages

Study paper nr. 23

Forskningsrapport

Skrevet af: Claus Aastrup Jensen

 

Det er i den seneste tid blevet fremhævet, at den fladere Phillipskurve – der er blevet observeret i mange industrialiserede lande over de seneste to årtier – skal tilskrives globalisering. På trods af dette findes der dog stadig kun et meget begrænset antal studier i den eksisterende litteratur, der indtil nu har været i stand til at analysere betydningen af globalisering i forhold til Phillipskurven direkte, hvoraf ingen af disse anvender data for specifikke brancher. I dette studie estimeres branchespecifikke Phillipskurver for Danmark med henblik på at teste, hvorvidt lønningers svagere konjunkturfølsomhed skyldes ændringer inden for enkelte brancher eller i stedet skal tilskrives ændringer i branchers relative størrelser. Desuden testes det i hvor høj grad globalisering via forskellige kanaler påvirker hældningen på Phillipskurven. Baseret på input-output tabeller og arbejdsgiver-arbejdstager data findes det, at faldet i lønningernes konjunkturfølsomhed for økonomien som helhed ikke er et resultat af brancheforskydninger, men skyldes stort set udelukkende, at konjunkturfølsomheden er faldet betydeligt i de enkelte brancher. Herudover findes det, at lønningernes konjunkturfølsomhed er svagere inden for brancher med en tættere adgang til international outsourcing, hvorimod en tættere adgang til henholdsvis import af udenlandske færdigvarer og udenlandsk arbejdskraft umiddelbart ingen påvirkning har i forhold til hældningen på Phillipskurven.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Åbning af det danske arbejdsmarked mod øst har været en succes

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Gå til bogen
Forskningsrapport

Forskningsrapport

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Emigration of Immigrants – A Duration Analysis

Gå til forskningsrapporten