Explaining the Consequences of Imprisonment for Union Formation and Dissolution in Denmark

Forskningsrapport

December 2015

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 91

Forskningsrapport

Skrevet af: Lars Højsgaard Andersen og Peter Fallesen

 

En dømt mand har langt større chance for at beholde sit ægteskab eller parforhold intakt, hvis han afsoner sin straf med fodlænke hjemme frem for i et fængsel. Det viser en analyse, der sammenligner 2.664 mænd, der er dømt efter straffeloven, og som har afsonet henholdsvis før og efter fodlænkeordningen blev indført i 2008 som afsoningsform for personer over 25 år.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Fodlænkeafsonere gennemfører deres uddannelse

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

How Delinquent Brothers-in-Law Undo the Crime-Fighting Benefits of Marriage

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Educational Outcomes after serving with Electronic Monitoring: Results from a Natural Experiment

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

First Imprisonment and the Age-Crime Curve

Gå til forskningsrapporten