Does Higher Education Reduce Body Weight?

Forskningsrapport

Juni 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Evidence using a reform of the student grant scheme

Study paper nr. 54

Forskningsrapport

Skrevet af: Jane Greve og Cecilie D. Weatherall

 

Antallet af overvægtige personer i Danmark og i mange andre vestlige lande er steget markant de seneste 20-30 år og særligt blandt personer med få års uddannelse. Dette studie undersøger, hvordan det at tage en videregående uddannelse påvirker kropsvægten for grupper med forskellig indkomstbaggrund. Til at undersøge den kausale effekt af uddannelse på kropsvægt benyttes en reform af Statens Uddannelsesstøtte i 1988, som medførte en markant stigning i støtten på 60 %. Paperet er skrevet i samarbejde med SFI.