Do-it-yourself work in North-Western Europe

Forskningsrapport

Juni 2003

task_alt

Eksternt bedømt

Maintenance and improvement of homes

Study paper nr. 11

Forskningsrapport

Skrevet af: Søren Brodersen

 

Søren Brodersen har for Forskningsenheden op gennem 1990’erne analyseret udbredelsen af gør-det-selv arbejdet i Danmark. I denne bog gengiver forfatteren resultaterne af surveybaserede undersøgelser af størrelsen og karakteren af gør-det-selv arbejdet i Tyskland, England og de skandinaviske lande.