Dansk U-Landshjælp

Bog

Februar 1997

task_alt

Eksternt bedømt

Altruismens politiske økonomi

bog

Skrevet af: Martin Paldam

 

I denne bog sætter forfatteren fokus på kvaliteten af dansk u-landshjælp. Bogen består af tre dele, hvor første del handler om u-landenes generelle udvikling og om teoridannelsen inden for området udviklingsøkonomi. Anden del gennemgår den danske beslutningsproces, mens tredje del er et studium af specielt Danidas projekter. Denne del – der udgør bogens hovedundersøgelse – bygger på et besøg på alle de 37 projekter, der blev overdraget fra Danida til ni udvalgte lande i årene 1990-91.