Udgivelser

F

Forskning

Forskningsrapport

Differences in mortality before retirement: The role of living arrangements and marital status in Denmark

April 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

Socioeconomic inequalities in survival to retirement age in Denmark: a register-based analysis

April 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Flere socialt dårligt stillede danskere vil dø før pensionsalderen

April 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Effekten af beskæftigelsesreformer afhænger af efterspørgslen efter arbejdskraft

April 2023

F

Forskning

Video

Briefing: Velstand og ulighed

Marts 2023

F

Forskning

Video

Introduktion til interaktiv hjemmeside: Velstand og ulighed

Marts 2023

F

Forskning

Værktøj og grafik

Velstand og ulighed

Marts 2023

F

Forskning

Bog

Velstand og ulighed

Marts 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Onlineværktøj viser velstand og ulighed i Danmark

Marts 2023

F

Forskning

Podcast

De økonomiske udsigter for 2023

Januar 2023

F

Forskning

Podcast

Hvor står velfærdsstaten på tærsklen til 2023?

December 2022

F

Forskning

Indlæg

Er den danske velfærdsstat finansieret?

December 2022

F

Forskning

Indlæg

Gid de ældre længe leve må

December 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Arbejdsskaderamte med videreuddannelse giver stort samfundsøkonomisk overskud

December 2022

F

Forskning

Forskningsrapport

Changing Tracks: Human Capital Investment after Loss of Earning Ability

December 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Uddannelsesaktivering hjælper globaliseringsramte ledige tilbage på arbejdsmarkedet

December 2022

1 2 3 4 5

...

16