Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Ulighed i uddannelse skyldes i højere grad ulighed i bløde færdigheder og ikke kun intelligens

Juli 2024

F

Forskning

Indlæg

Øget karakterkrav på gymnasiet vil primært ramme unge fra gymnasiefremmede hjem, indvandrere og efterkommere, og drenge

Juni 2024

F

Forskning

Indlæg

Folkeskolen er i fare for at blive opdelt

Juni 2024

F

Forskning

Indlæg

Effekten af et karakterkrav til gymnasiet er blevet udvandet over tid

Maj 2024

F

Forskning

Video

Briefing: Hvem skal gå på gymnasiet og hvor?

Maj 2024

I

Intervention

Interventionsrapport

Ungefortællinger – NExTWORK

April 2024

F

Forskning

Indlæg

Omlægning af SU til lån på kandidatuddannelser vil være risikabelt

Marts 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

Different or alike? Associations between PISA measures, primary school grade point average, and highest educational achievement among immigrants and natives

Marts 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Unges personlighed og familienormer kan forudsige uddannelseslængden for personer med dansk og ikke-vestlig baggrund

Marts 2024

F

Forskning

Podcast

Betydningen af familiemønstre og -normer for unges uddannelse

Marts 2024

F

Forskning

Indlæg

Målsætning om flest mulige med førsteprioritet får gymnasieansøgere til at søge strategisk

Marts 2024

F

Forskning

Indlæg

Fjerner man det sjette SU-år, rammer det studerende fra lavindkomstfamilier hårdest

December 2023

F

Forskning

Indlæg

Reform af SU handler om, hvordan knappe ressourcer anvendes bedst

December 2023

F

Forskning

Indlæg

Hvem bruger 6. års SU og hvorfor?

December 2023

F

Forskning

Video

Konference: Behovet for faglært arbejdskraft nu og i fremtiden

Oktober 2023

I

Intervention

Forskningsrapport

Deskriptiv opgørelse af udsatte unge i perioden 2011-2021

September 2023

1 2 3 4 5

...

10