Udgivelser

F

Forskning

Indlæg

Mindreregulering af overførselsindkomster 2016-2023

December 2023

F

Forskning

Indlæg

Fjerner man det sjette SU-år, rammer det studerende fra lavindkomstfamilier hårdest

December 2023

F

Forskning

Indlæg

Reform af SU handler om, hvordan knappe ressourcer anvendes bedst

December 2023

F

Forskning

Indlæg

Hvem bruger 6. års SU og hvorfor?

December 2023

F

Forskning

Podcast

Hvor står velfærdsstaten på tærsklen til 2024?

December 2023

F

Forskning

Værktøj og grafik

Global Migration Information Hub

November 2023

F

Forskning

Indlæg

Et stort skridt for EU – et mindre tilbageslag for asylpolitikken?

November 2023

F

Forskning

Podcast

Betydningen af 1990’ernes arbejdsmarkedsreformer

November 2023

F

Forskning

Indlæg

Vil AI blive den faglærte arbejdskrafts genkomst?

November 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

The unseen toll: excess mortality during covid-19 lockdowns

November 2023

F

Forskning

Podcast

Ny Handbook of Labor Economics: Den førende forskning inden for arbejdsmarkedsøkonomi

November 2023

F

Forskning

Indlæg

De bedre fødselsresultater under COVID-19-pandemien kan forklares af, hvem og hvor mange der blev gravide

November 2023

F

Forskning

Indlæg

Besparelser på jobcentrene behøver ikke at koste på beskæftigelsen

November 2023

F

Forskning

Indlæg

En revurdering af betydningen af 1990ernes arbejdsmarkedsreformer for ledigheden i Danmark

Oktober 2023

F

Forskning

Indlæg

Folkeskoleudspillet risikerer at øge uligheden mellem ressourcestærke og ressourcesvage børn

Oktober 2023

F

Forskning

Indlæg

Senere tilbagetrækning har givet mange tusinde ekstra hænder i velfærdsfag

Oktober 2023

1 2 3 4 5

...

52