Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Forældre betaler dyrt for de bedste folkeskoler

August 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

Pricing Neighborhoods

August 2023

F

Forskning

Podcast

Kriminalitet og ventetid ved domstolene

August 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Ikke flere kriminelle, men mere kriminalitet som følge af lange ventetider ved domstolene

August 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

Court Delays and Criminal Recidivism: Results from Danish Administrative Data and a Policy Reform

August 2023

F

Forskning

Indlæg

Pas på at mændene ikke falder for langt bagud i uddannelsessystemet

Juli 2023

F

Forskning

Podcast

Flygtningebørn i de danske skoleklasser

Juli 2023

F

Forskning

Indlæg

Konjunkturer spiller en afgørende rolle for ukraineres beskæftigelse

Juli 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Flygtningebørn i skolen påvirker ikke andre elevers testresultater

Juni 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

Refugee Benefit Cuts

Juni 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

Stress/Depression across the COVID-19 Pandemic in Denmark

Juni 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Under corona blev kvinder mere stressede end mænd

Juni 2023

F

Forskning

Indlæg

Mangel på viden om velfærdsstaten

Juni 2023

F

Forskning

Indlæg

Karakterkrav skaber store forskelle i uddannelsesmuligheder

Juni 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

Do refugee children impair the academic performance of native children in the school? Informative null results from Danish Register Data

Juni 2023

F

Forskning

Podcast

Effekten af beskæftigelsesreformer

Juni 2023

1 2 3 4 5

...

49