20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske uddannelse og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003

Forskningsrapport

Juli 2005

task_alt

Eksternt bedømt

Teknisk note nr. 10

Forskningsrapport

Skrevet af: Claus Larsen