Lås skolen op

Initiativ

Hvordan kan vi låse potentialet i skolen op, så flere børn kan trives?

Det er i skolen, vi som børn lærer at begå os i større fællesskaber og i livet, og alle i og omkring systemet er motiveret af at skabe de bedste rammer for børnene.

 

Vi kan se en tendens i samfundet til, at mange oplever mistrivsel allerede i barndommen, og fordi skolen er et så centralt omdrejningspunkt i børns liv, har vi sat os for at undersøge, om man kan forløse et potentiale i skolen, så flere børn og unge trives bedre.

Billede

Om initiativet

 

I dag mistrives mange børn allerede tidligt i livet, og mistrivslen blandt børn er stigende: Flere børn bliver flyttet til specialområdet, fraværet i skoletimerne vokser, og mange unge kommer ikke godt videre i job eller uddannelse efter 9. klasse[1] [2] [3] [4] [5].

 

Faktisk ender helt op mod otte procent af en ungdomsårgang med i lange perioder at være uden for job og uddannelse til langt op i voksenlivet. Det har store menneskelige konsekvenser, og årligt koster det vores samfund 15 milliarder kroner [6]. Derfor er det vigtigt, at vi skaber en skole, hvor alle børn trives, kan lære, deltage og udvikle sig.

Nye veje til systemforandring

Vi mener, at løsningerne kræver at vi skaber forandringer i systemet. Vi ved godt, at det er en enorm opgave at komme til at forstå alle de knuder, knaster og barrierer, der er med til at skabe mistrivsel i det nuværende system. Derfor kaster vi os ikke ud i missionen alene. Et systemskifte kræver ny viden og inddragelse af aktører på nye måder, både unge selv og de mennesker, der omgiver dem i deres hverdag.

 

Første skridt på en ambitiøs rejse er at udforske, eksperimentere og ikke mindst samskabe med dem, der har udfordringerne helt inde på livet, eller som måske allerede er i gang med at udvikle løsninger. Vi er nysgerrige på, hvad der kan ske, hvis vi skifter perspektiv og undersøger nye mulige veje at gå for at skabe en fremtid hvor flere unge trives.

 

Vi inddrager børn, unge og familier, lærere, kommunale ledere, forskere, organisationer og andre relevante aktører i en samskabende proces, for at skabe bud på nye, radikale løsninger, som vi kan afprøve i praksis.

Fire nøgler skal være med til at låse potentialet op

Vores metode tager udgangspunkt i fire nøgler, som kan låse op for at se nye potentialer i skolen og i systemet: I stedet for at have fokus på symptomer på mistrivsel såsom fravær, fokuserer vi på strukturer, som skaber trivsel i skolen. Og fra at se på mistrivsel i skolen som noget, der skal løses af professionelle udefra, ser vi på, hvordan børns trivsel i skolen bliver et fælles ansvar, som løses ved at skabe bedre rammer for skolen og fællesskabet omkring børnene.

 

Vores mål på den lange bane er, at vi ved at låse op for potentialet i skolen og i systemet får børn og unge, som trives bedre, er del af meningsgivende fællesskaber, og i højere grad får forløst deres potentialer både i og uden for skolen.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om initiativet eller er interesseret i at samarbejde, så skriv venligst til kontakt@rfintervention.dk

Billede

Hvad nu?

 

Projektet er fortsat undervejs. Se noget af den viden, som projektet bygger på i listen herunder.