Internationale fredsprojekter

Initiativ

ROCKWOOL Fonden støttede perioden 2008-2012 en række internationale fredsprojekter gennemført i Libanon, Burundi, Uganda og Nepal. Udgangspunktet for at støtte fredsinitiativer i lande med en lang historie for interne og voldelige konflikter var at udvikle nye metoder til at engagere særligt børn og unge i det fredsskabende arbejde og give dem redskaber til konfliktløsning og fremme af fredelig sameksistens.

Billede

Libanon

ROCKWOOL Fonden støttede i perioden 2008-2012 opbygningen af fodboldskoler i et projekt implementeret af organisationen Cross Cultural Project Association (CCPA) med fokus på frivilligt foreningsarbejde. Projektet uddannede frivillige trænere og bragte børn og unge fra forskellige etniske og sociale grupper sammen omkring en række aktiviteter, herunder fællestræning og turneringer på tværs af etniske skel. Derudover blev der givet støtte til organisationen Search for Common Ground (SFCG), der har fokus på kommunikation omkring fredelig sameksistens med produktion af tv-serier for og med børn og unge.

Burundi, Uganda og Nepal

ROCKWOOL Fonden støttede perioden 2011-2012 tre fredsprojekter implementeret af henholdsvis ADRA (Burundi), Caritas (Uganda) og RTC/CWIN (Nepal). Alle tre projekter havde fokus på at uddanne unge i konflikthåndtering og brugen af redskaber til at løse konflikter og stridigheder lokalt med det formål at give de unge en større stemme i det fredsskabende arbejde.

Hvad nu?

 

Projekterne blev afsluttet i 2012 i ROCKWOOL Fondens regi. Projekterne har alle gennemgået evalueringer. Se resultaterne og find vores viden i listen nedenfor.