Kvinders barselslængde overføres til deres døtre

artikel

17. Januar 2023

Døtres valg af barselslængde afspejler mødrenes valg. Men længere orlov for mødrene påvirker ikke deres sønners adfærd tilsvarende, viser et nyt studie, som ROCKWOOL Fonden har finansieret.

Døtre af mødre, som fik børn, efter at barselsorloven blev udvidet i 1984, tager længere orlov end døtre, der blev født lige før udvidelsen af barselsorloven. Til gengæld har ændringerne ikke påvirket sønnernes adfærd på dette område nævneværdigt. Det viser et nyt studie udgivet af ROCKWOOL Fonden.

 

Reformen øgede orlovsperioden efter fødslen fra 14 til 20 uger, som i princippet kunne deles af begge forældre, men som stort set udelukkende blev taget i brug af kvinderne (Rasmussen, 2010). Selvom der ikke findes signifikante effekter på den gennemsnitlige længde af døtrenes orlovslængde, viser resultaterne, at døtre, der er født efter forlængelsen af orloven i 1984, har været 4 procentpoint mere tilbøjelige til at tage en lang orlov end døtre, der er født før udvidelsen af orloven. Sandsynligheden for at tage en orlov, der er længere end normen, stiger således med 16 procent.

 

Den samme effekt findes ifølge undersøgelsen ikke fra svigermødre til svigerdøtre, hvilket kan skyldes, at ændringer i mødrenes orlovsordninger ikke i synderligt omfang ser ud til at påvirke deres sønners adfærd på dette område.

 

Studiet har desuden undersøgt, om overførslen af mødres orlovsbeslutninger mellem generationerne afspejler en underliggende overførsel af kønsidentitetsnormer.

For at sætte mål for, om døtrene vokser op i husholdninger med mere eller mindre kønsstereotypiske holdninger, bruger studiet variabler, der er kendt fra den internationale forskningslitteratur. For eksempel ser man på, om moderen tjener mere end partneren eller har en højere uddannelse end partneren. Når disse variabler inddrages i undersøgelserne, bliver effekten af en ændring i mødrenes orlovsordning på døtrenes orlovsperiode lidt svagere, men den er stadig positiv og signifikant. Resultaterne er således robuste overfor at kontrollere for mødrenes relative position i husholdningen, men antyder samtidig, at valg af barselsorlov for døtrene hænger sammen med forældregenerationens kønsroller.

 

Korrelation mellem mødres og døtres barsel

 

 

Effekten af 1984-barselsreformen på døtrenes tilbøjelighed til at tage en lang barsel

 

Udgivelser bag artiklen

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Kvinder får stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet med lempeligere skilsmisseregler

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Intergenerational Transmission of Parental Leave Choices

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Labor Market Consequences of Less Restrictive Divorce Laws

Gå til forskningsrapporten