Danskerne overvurderer omfanget af sort arbejde

artikel

9. November 2022

Der er store forskelle mellem skønnet og faktisk omfang af sort arbejde i adskillige befolkningsgrupper.

 

I Danmark er det hver femte, som arbejder sort i løbet af et år. Men danskerne tror, at knap hver tredje (31,2 %) dansker arbejder sort. En forskel på mere end 11 procentpoint. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, hvor omfanget af en række befolkningsgruppers sorte arbejde sammenlignes med danskernes skøn af omfanget blandt de samme grupper.

 

Forskellen mellem skønnet og observeret omfang afhænger i høj grad af danskernes egen deltagelse på det sorte arbejdsmarked (figur 1). For alle grupper ligger skønnet over det observerede omfang. De, som selv arbejder sort, skønner, at 40,4 % af alle danskere arbejder sort, mens de, som ikke selv arbejder sort, skønner, at det kun er 29,0 %.

 

Figur 1. Skønnet og faktisk omfang af sort arbejde blandt alle danskere

 

 

Resultaterne er baseret på spørgeskemabesvarelser fra knap 2.400 danskere, som i november og december 2020 blev spurgt til deres egen aktivitet på det sorte arbejdsmarked i de foregående 12 måneder og til, hvor stor en andel af bestemte befolkningsgrupper de tror har arbejdet sort over den samme periode.

Udgivelser bag artiklen

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Danskerne overvurderer omfanget af sort arbejde

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Danskernes skøn af omfanget af sort arbejde

Gå til forskningsrapporten