Bosætning i Danmark:
Se udviklingen

artikel

6. Oktober 2022

Her kan du dykke ned i udviklingen i segregeringen i Danmark på kommunal basis. Udviklingen er vist for høj- og lavindkomstfamilier, personer med kort uddannelse, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere og fordelingen af almene boliger.

 

Kortene viser udviklingen i det såkaldte “dissimilationsindeks” (D-indeks). Det angiver, hvor stor en andel af minoritetsbefolkningen der skal flytte til andre boligområder, for at fordelingen af minoritetsbefolkningen svarer til fordelingen af majoritetsbefolkningen.

 

Hold musen over Danmarkskortet for at se tallene i en bestemt kommune i de pågældende år.

 

 

 

Boligmæssig segregering (D-indeks) af personer i 98 kommuner i Danmark

Højindkomstfamilier

1987

2019

Lavindkomstfamilier

1987

2019

Kortuddannede personer

1986

2019

Ikke-vestlige indvandrere
og efterkommere

1986

2019

Almene boliger

1986

2019

Udgivelser bag artiklen

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Vi bor i dag mere etnisk blandet end for 20 år siden

Gå til vidensoverblik
bog

Bog

Bosætning i Danmark

Gå til bogen
podcast

Podcast

Bosætning og segregering i Danmark

Gå til podcasten
video

Video

Boglancering: Bosætningsmønstre i Danmark

GÅ TIL VIDEOEN