Ældre klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end tidligere

artikel

8. November 2022

Flere ældre beholder arbejdstid og titel, når de forbliver på arbejdsmarkedet.

 

Ældre født efter 1959 bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere generationer, og de klarer sig bedre end tidligere generationer. Det fremgår af en ny deskriptiv analyse, som ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har udarbejdet om, hvordan de ældre klarer sig på arbejdsmarkedet. Baggrunden er, at der bliver flere ældre i befolkningen, og som det fremgår af nedenstående figur, har det også betydet, at de ældre udgør en voksende andel af beskæftigelsen.

 

Figur 1. Aldersgruppers beskæftigelsesandele

 

 

De 50-59-årige udgør en voksende andel af de beskæftigede fra slutningen af 80’erne og frem, mens de 60+-årige udgør en voksende andel fra slutningen af 90’erne og frem.

 

Med en så stor stigning i udbuddet af ældre arbejdskraft er det et oplagt spørgsmål, om efterspørgslen har kunnet følge med udbuddet. Eller har de ældre fået sværere ved at opretholde deres løn eller beskæftigelse? I analysen sammenlignes fire forskellige kohorter (grupper) af ældre med hensyn til deres beskæftigelse og løn.

 

De fire kohorter er:

Kohorte 1: Personer født i årene 1945-1949 (er 50 år mellem 1995 og 1999).

Kohorte 2: Personer født i årene 1950-1954 (er 50 år mellem 2000 og 2004).

Kohorte 3: Personer født i årene 1955-1959 (er 50 år mellem 2005 og 2009).

Kohorte 4: Personer født i årene 1960-1964 (er 50 år mellem 2010 og 2014).

 

Den overordnede konklusion på analysen er, at de nye store generationer af ældre klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end de tidligere generationer, hvilket fremgår af en række klare tendenser. Tendenserne fremgår af forskningsrapporten nedenfor.

Udgivelser bag artiklen

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Ældre klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end tidligere

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Hvordan klarer de ældre sig på arbejdsmarkedet?

Gå til forskningsrapporten