Vil der være hænder nok?

Bog

Juli 2004

task_alt

Eksternt bedømt

Danskernes arbejdsudbud i 2000-tallets velfærdsstat

bog

Skrevet af: Bent Jensen

 

Siden midten af 1990’erne har Rockwool Fondens Forskningsenhed kortlagt udviklingen på det danske arbejdsmarked med særligt fokus på, hvordan velfærdsstatens social- og skattepolitik indvirker på befolkningens incitamenter til at arbejde. I Vil der være hænder nok? bliver resultaterne formidlet i en let tilgængelig form, og bogen spørger blandt andet, hvordan en svindende arbejdsstyrke skal forsørge den stadigt stigende andel af befolkningen, der er på efterløn, pension og andre overførselsindkomster. Indledningsvis giver bogen et overblik over velfærdsstatens opståen og opbygning og sammenligner den danske model med andre typer af velfærdsstater.