Velstand og velfærd

Bog

Juli 2015

task_alt

Eksternt bedømt

hvor rige og tilfredse er danskerne?

bog

Skrevet af: Jens Bonke

 

Der er en stigende opmærksomhed på, at velstand ikke alene kan forklare velfærden i befolkningen Rockwool Fondens Forskningsenhed og Danmarks Statistik har derfor gennemført en undersøgelse, som belyser tilfredsheden med livet i almindelighed samtidig med forventningerne til fremtiden med hensyn til tilfredshed og indkomst. Bogen analyserer også, om indkomst og tilfredshed hænger sammen, og om tilfredsheden med den sidst tjente krone er større for rige end for fattige. Hertil kommer spørgsmålet, om de sociale relationer betyder mere end indkomsten, tilfredsheden med balancen mellem arbejdsliv og familieliv, arbejdet i sig selv, fritidens omfang, tillige med tilfredsheden med parforholdet og børns velfærd. Også sammenhængen mellem at have børn og forældrenes velfærd belyses i bogen, tillige med at trivsel, stress og søvn indgår i analysen af befolkningens velfærd.

 

“Jens Bonkes bog er på mange felter et godt pionerarbejde inden for dansk velfærdsforskning. Helt givet er det, at vi i fremtiden skal have et større fokus på andre forhold end de rent økonomiske, når man skal vurdere folks velfærd og tilfredshed med livet.”

– Preben Etwil i anmeldelse på dknyt.dk

 

“Hele analysen er tænkt som et bidrag til, hvordan vi fremover bliver bedre til at indrette vores samfund, sådan at flest muligt får det godt og følger stor glæde og tilfredshed med livet, og al fokus ikke nødvendigvis rettes blindt mod at øge BNP for enhver pris.”

– Lars Erik Skovgaard i Berlingske Tidende