Uligheden i disponibel indkomst er steget med 33 procent på 25 år

Vidensoverblik

September 2022

task_alt

Eksternt bedømt

Vidensoverblik

Selv om Danmark er et af de lande i verden med den mindste ulighed i disponible indkomster, er uligheden steget med 33 procent fra 1995 til 2019. Det er sket uden en tilsvarende ændring i uligheden i markedsindkomster (alle skattepligtige indkomster før skat, eksklusive offentlige indkomstoverførsler). Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

Også i dette vidensoverblik:

 

Overførselsindkomster har en langt større fordelingseffekt end offentlige serviceydelser

 

Udgifter til unge udsatte og ældre med plejebehov øger indkomstuligheden

Relaterede udgivelser

podcast

Podcast

Ulighed, social mobilitet og offentlige overførsler

Gå til podcasten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Income Inequality and Public Income Redistribution

Gå til forskningsrapporten
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Voksne opvokset i velstillede hjem modtager flere offentlige serviceydelser end voksne opvokset i dårligt stillede hjem

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Public Redistribution and Intergenerational Income Dependency

Gå til forskningsrapporten