Udblik til dansk og international forskning i indvandrerspørgsmålet

Vidensoverblik

Juni 2001

task_alt

Eksternt bedømt

Vidensoverblik
  • Udblik til dansk og international forskning i indvandrerspørgsmålet

Introduktion ved forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

 

  • Forskningsenhedens resultater om integrationen på arbejdsmarkedet

Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

 

  • Hvorfor mislykkes integrationen i Danmark?

Af professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus

 

  • En strategi för integrering av indvandrerne på arbetsmarknaden

Af professor Eskil Wadensjö, Stockholms Universitet

 

  • Fokus på holdninger: Den tyske immigrationspolitik og international sammenligning af oprindelige befolkningers syn på indvandrere

Af professor Klaus F. Zimmermann, leder af Instituttet for Arbejdsmarkedsforskning (IZA) Bonn, professor i økonomi ved universitetet i Bonn

 

  • Boganmeldelse: “Ubekvemme udfordringer. Aktuelle tendenser i den danske og europæiske indvandrerdiskussion”. Redigeret af Peter Seeberg. Odense Universitetsforlag, 2001

Af professor Poul Chr. Matthiessen

 

  • Befolkningens holdning til antallet af flygtning

Af cand.polit. Søren Pedersen og forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

 

  • Kan land med lov bygges? Danskernes lovmoral

Af cand.mag. Bent Jensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed