The Danish Generations and Gender Survey 2020

Forskningsrapport

November 2021

task_alt

Eksternt bedømt

Data collection, access and quality of the data

Teknisk note nr. 21

Forskningsrapport

Skrevet af: Emil Anton Libak Simonsen, Peter Fallesen, Lisbeth Loft og Laust Hvas Mortensen