Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Forskningsrapport

Juni 2001

task_alt

Eksternt bedømt

Teknisk note nr. 5

Forskningsrapport

Skrevet af: Claus Larsen