Sygt og sundt

Bog

Juli 2000

task_alt

Eksternt bedømt

Om danskernes ønsker til sundhedsvæsenet

bog

Skrevet af: Jørn Henrik Petersen med kommentarer af Sonja Mikkelsen, Kresten Philipsen og Jes Søgaard.

 

Hvad mener den danske befolkning egentlig om sundhedssektoren? Hvad er vi glade for? Hvad kunne vi ønske os anderledes? Og hvad er politikernes opfattelse af samme spørgsmål? Ligger befolkning og politikere på linje? Eller er der uenighed? Projektet, der blev finansieret af Rockwool Fonden og ledet af professor Jørn Henrik Petersen, byggede bl.a. på interviews med et repræsentativt udsnit af den danske befolkning samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de danske amtspolitikere. Projektet havde til formål at afdække ønskerne til sundhedsvæsenet, specielt hvordan vi finansierer, organiserer og prioriterer sundhedsvæsenets ydelser.