Starthjælpen virker

Vidensoverblik

April 2007

task_alt

Eksternt bedømt

Vidensoverblik

Indførslen af den nedsatte kontanthjælp – den såkaldte starthjælp – får flere flygtninge i arbejde. Forskningsenhedens nye analyse er den første til dato, der sætter fokus på, i hvilken udstrækning starthjælpen har påvirket målgruppens beskæftigelsesgrad. Den beskæftigelses- mæssige effekt – 5 mere i beskæftigelse ud af hundrede – skal dog holdes op mod de omkostninger, der er ved, at ganske mange familier lever på nedsat ydelse i mange år.

 

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

Employment Effects of Reducing Welfare to Refugees

Gå til forskningsrapporten