Sort arbejde, gør det selv-arbejde og deleøkonomi

Bog

December 2018

task_alt

Eksternt bedømt

bog

Skrevet af: Kristian Stamp Hedeager, Lise Lam Hansen, Bent Jensen, Claus Larsen og Peer Ebbesen Skov

 

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har siden 1980’erne forsket i sort arbejde. Sort arbejde har en fremtrædende placering i medierne og i de politiske skattedebatter og vil formentlig vedblive med at have det i en overskuelig fremtid. Noget tyder imidlertid på, at aktiviteterne uden for det hvide, beskattede arbejdsmarked er ved at ændre karakter.

 

Den såkaldte deleøkonomi trænger sig på både i medierne, blandt politikerne og i den grad også blandt danskere, der er på udkig efter en måske knap så beskattet indtægtskilde.

 

En tredje aktivitet, der er klassisk ved forsøg på at nedbringe skatterne på arbejde, er gør det selv-arbejdet. Aktiviteten er ganske vist helt legalt skattefri. Men en voksende gør det selv-sektor, der udvikles på bekostning af tidsanvendelse på det ordinære, beskattede arbejdsmarked, kan repræsentere en uhensigtsmæssig udnyttelse af samfundets produktive potentiale.

 

Denne bog præsenterer på baggrund af kvantitative interviews med vægt på omfanget af de tre aktiviteter helt opdaterede data for henholdsvis sort arbejde, gør det selv-arbejde og deleøkonomi.

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Sort arbejde er steget fra 2016 til 2017

Gå til vidensoverblikket