Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark

Vidensoverblik

November 2005

task_alt

Eksternt bedømt

Vidensoverblik
  • Markant anderledes prioriteringer i Danmark

I modsætning til andre EU-lande har Danmark en stærk anciennitetsprofil i sin ydelse til ledige flygtninge . . . .

 

  • Levevilkår for ledige flygtninge i Europa i forhold til den øvrige EUbefolkning

Sverige og Holland tilbyder flygtninge uden arbejde et forbrug, der svarer til ca. en tredjedel af en industriarbejders. Internationalt set er det et højt niveau, som flygtninge i Danmark først når op på efter 7 års ophold. I England, Tyskland og Italien er den sociale sikring lavere: Her er forbrugsmulighederne for de arbejdsløse flygtninge under en fjerdedel af industriarbejderes . . . . .

 

  • EU’s velfærdsydelser set fra Tyrkiet

EU-kommissionen vurderede for nylig, at den tyrkiske økonomi stort set er klar til EU. Men hvad med de europæiske velfærdsordninger i forhold til levevilkårene i Tyrkiet; er det forenelige størrelser? Hvor god eller dårlig vil den sociale sikring være for en tyrkisk indvandrer, som søger beskæftigelse i et EU-land, forudsat at vedkommende er berettiget til landets sociale ydelser? Vi sætter minimumsydelserne til ledige i forskellige EU-lande i forhold til karakteristiske tyrkiske indkomster og familiesituationer . . . .

 

  • Hvor mange ikke-vestlige indvandrere kan være med på det organiserede arbejdsmarked?

For første gang karakteriseres indtjeningspotentialet på det danske arbejdsmarked – faktisk og forventet løn – for hele gruppen af ikke-vestlige indvandrere. Kun knap halvdelen tjener eller vurderer selv at kunne tjene en løn på eller over de laveste lønninger på det organiserede arbejdsmarked . . . .

 

  • Jo mere velfærdsstat, jo mindre arbejdsmarkedsintegration?

Det er i hvert fald sådan, det umiddelbart ser ud. Både den skandinaviske og den kontinentale velfærdsstat nord for Alperne har en svag arbejdsmarkedsintegration af ikke-vestlige indvandrere, de skandinaviske lande mere udtalt end de centraleuropæiske. Kun i Sydeuropa er beskæftigelsen for indvandrere højere end for landenes oprindelige befolkninger . . . . .

 

  • Nyt oversigtsværk om indvandring, integration og velfærdsstat i Europa

Rockwool Fondens Forskningsenhed udsender nu på Gyldendal en let tilgængelig bog med en oversigt over indvandringsforløbet til Europa siden 1950’erne: Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og integration giver også et overblik over indvandrernes sociale rettigheder og deres beskæftigelsessituation på de europæiske arbejdsmarkeder . . . . .

 

Relaterede udgivelser

bog

Bog

Indvandringen til Europa

Gå til bogen
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Metodebeskrivelse ved beregning af komparative kompensationsniveauer for asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte i en række vesteuropæiske lande.

Gå til forskningsrapporten