Skat, arbejde og lighed

Bog

November 2006

task_alt

Eksternt bedømt

– en undersøgelse af det danske skatte- og velfærdssystem

bog

Skrevet af: Torben Tranæs med bidrag af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner, Niels-Kenneth Nielsen og Peder J. Pedersen

 

I Skat, arbejde og lighed analyserer førende forskere befolkningens muligheder for at opnå indkomster og dermed blive selvforsørgende. Endvidere undersøges, om børn af veluddannede forældre eller forældre med en høj indkomst systematisk har bedre muligheder for selv at opnå en høj indkomst end børn af ufaglærte eller fattige forældre? Og hvordan virker velfærdsstatens skatte- og socialpolitik udlignende på de forskelle i indkomster, der kan konstateres?

 

Derefter undersøger forskerne skatternes betydning: Hvor høje er fx de effektive skatter på arbejde i forskellige indkomstgrupper i befolkningen, og hvad er omkostningerne ved det samlede velfærdssystem, og den måde det finansieres på?

 

Endelig afslører bogen de »priser på lighed«, der er indbygget i det eksisterende danske skatte- og omfordelingssystem.

 

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Evaluating the Trade-Offs in Tax and Transfer Policy: Theory and Danish Evidence

Gå til forskningsrapporten