RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Video

August 2019

Denne film beskriver RFI-modellen, som blev anvendt i udviklingen af interventioner af ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed i perioden 2017 til primo 2023. Modellen spænder over fire indsatsfaser, hvor forskning, social innovation og praksisviden går hånd i hånd.