RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Video

August 2019

Denne film beskriver RFI-modellen, som blev anvendt i udviklingen af interventioner af ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed i perioden 2017 til primo 2023. Modellen spænder over fire indsatsfaser, hvor forskning, social innovation og praksisviden går hånd i hånd. Efter hver indsatsfase udgiver vi den viden vi har opnået, og efter hver indsatsfase vurderer vi, om projektet skal videreføres til næste indsatsfase. Effektevaluering gennemføres, når hele implementeringen er fuldendt.