Præferencer for sundhedsvæsenets organisation og ydelser

Bog

Juli 1999

task_alt

Eksternt bedømt

Et litteraturstudie af metoder og resultater

bog

Skrevet af: Annie Gaardsted Frandsen

 

Bogen repræsenterer et indledende studie til projektet Danskernes ønsker til sundhedsvæsenet, der – finansieret af Rockwool Fonden – omfatter to delprojekter. Det ene er et studie i befolkningens og politikernes holdninger til det fremtidige sundhedssystem. Det andet skal gennem en sundhedsøkonomisk analyse kortlægge de konkrete ændringer, befolkningen måtte ønske.