Pas på at mændene ikke falder for langt bagud i uddannelsessystemet

Indlæg

Juli 2023

indlæg

 

Dette indlæg blev bragt i Politiken den 11. juli 2023.

 

Regeringen har netop vedtaget en uddannelsesreform, som sandsynligvis skubber yderligere til en voksende kønsulighed i forhold til at opnå uddannelse.

I løbet af de sidste årtier har kvinderne ikke alene halet ind på mændene med hensyn til uddannelsesniveau – hvilket er ubetinget godt – men de har i den grad også overhalet mændene. Og det gælder næsten uanset, hvordan vi måler uddannelsesniveau.

 

Hvis vi betragter gruppen af 30-39-årige, så var der i 1990 6 procentpoint flere mænd end kvinder, der havde en videregående uddannelse. I 2020 er det omvendt 16 procentpoint flere kvinder end mænd.

 

I 1990 var der 10 procentpoint flere kvinder end mænd, der ikke havde en uddannelse ud over grundskolen. I 2020 er det helt omvendt 6 procentpoint flere mænd end kvinder.

 

I sig selv er mændenes problemer i uddannelsessystemet bekymrende. Og det bliver ikke bedre af, at regeringen netop har vedtaget en ny reform af uddannelsessektoren, hvor et centralt element i universitetsreformen er den såkaldte sektordimensionering, hvor antallet af universitetsstuderende skal reduceres med 8 procent. Det vil give en større konkurrence om de færre pladser, og da de unge mænd får lavere karakterer end kvinderne ved studentereksamen, må det formodes, at det i højere grad er mænd end kvinder, der taber i denne større konkurrence.

 

 

Læg hertil regeringens planer om at øge karakterkravet til gymnasiet. Allerede i dag, hvor karakterkravet er 5, er det kun 47 procent af eleverne, der er drenge. For uændret adfærd i folkeskolen vil denne andel falde til 45 procent, hvis der indføres et karakterkrav på 6, og 43 procent hvis kravet bliver 7.

 

I mange år har det altså været mændene, der har været de mest veluddannede. Det har nu ændret sig, og det forekommer sandsynligt, at reformerne af uddannelsessektoren yderligere skubber på denne udvikling. Man kan selvfølgelig indvende, at det nu bare er blevet kvindernes tur til at være de veluddannede. Men vi må ikke ignorere det stigma og den mistrivsel, der tilsyneladende følger mænd, når de lander på det nederste trin af uddannelsesstigen. For nyligt offentliggjorde ROCKWOOL Fonden en analyse, der så på levetid for forskellige grupper i samfundet. Her skilte lavt uddannede mænd sig betydeligt ud fra alle andre grupper ved at have en markant overdødelighed – både i forhold til mænd med uddannelse og i forhold til både lavt uddannede og højt uddannede kvinder.