Kriminalitet og ventetid ved domstolene

Podcast

August 2023

Episode 50

podcast

De danske domstole har gennem de senere år været præget af forlængede sagsbehandlingstider. Men har de længere ventetider haft indflydelse på forekomsten af ny kriminel adfærd? Det giver et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed et bud på. Podcasten har besøg af forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen, som fortæller om analysens resultater og implikationer for retsstaten og vores velfærdssystem.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Ikke flere kriminelle, men mere kriminalitet som følge af lange ventetider ved domstolene

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Court Delays and Criminal Recidivism: Results from Danish Administrative Data and a Policy Reform

Gå til forskningsrapporten