Konference: Behovet for faglært arbejdskraft nu og i fremtiden

Video

Oktober 2023

video

Med oplæg fra forskere fra Tyskland, Sverige og Danmark og paneldebat blev der sat særligt fokus på de muligheder og udfordringer, der er i forhold til at skaffe faglært arbejdskraft nu og i fremtiden. 

Leder af ROCKWOOL Fonden Berlin og professor ved University College London, Christian Dustmann, og professor ved Uppsala Universitet, Lena Hensvik præsenterede hhv. tyske og svenske erfaringer med brugen af faglærte og faglærtes uddannelse. 

Professor Anders Holm fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed holdt oplæg om manglen på faglært arbejdskraft i forhold til mangel på andre typer arbejdskraft. 

Forsker Anders Hjorth-Trolle fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed holdt oplæg om frafaldet på erhvervsuddannelser, og hvad der sker med de frafaldne. 

Analysechef Anders Bruun Jonassen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed holdt oplæg om, hvorvidt det er muligt at styre de unges valg af ungdomsuddannelse – fx gennem begrænsninger på at komme i gymnasiet. 

Formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov Christiansen, adm. direktør for Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad og formand for Lederne i Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier Ole Heinager deltog i paneldebatten og diskuterede behovet for faglært arbejdskraft, og hvordan vi kan få mere af det. 

Konferencen blev afholdt den 11. oktober 2023