Indvandringen til Europa

Bog

November 2005

task_alt

Eksternt bedømt

Velfærdsstat og integration

bog

Skrevet af: Bent Jensen med introduktion af Torben Tranæs

 

Bogen beskriver indvandringen til Europa efter 1950 til en række lande med forskellig udformning af velfærdsstaten samt analyserer den integration, der har fundet sted på disse landes arbejdsmarkeder. Desuden giver bogen et overblik over den sociale sikring af asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte med flygtninge i udvalgte europæiske lande. Oversigten formidler også for første gang en mere detaljeret dansksproget gennemgang af Enhedens dansk-tyske komparative forskningsprojekt om indvandrernes integration og levevilkår i de to lande. Forskningschef Torben Tranæs giver desuden en introduktion til selve integrationsproblematikken: Hvorfor er integrationen så svær?

 

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Metodebeskrivelse ved beregning af komparative kompensationsniveauer for asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte i en række vesteuropæiske lande.

Gå til forskningsrapporten