Immigration and the public sector in Denmark

Bog

Februar 2002

task_alt

Eksternt bedømt

bog

Skrevet af: Eskil Wadensjö og Helena Orrje

 

Med den tiltagende indvandring til Danmark er det blevet af stadig større interesse at beregne de økonomiske konsekvenser for de offentlige finanser. I denne bog analyserer den førende svenske økonom Eskil Wadensjö i samarbejde med Helena Orrje, hvilke følger indvandringen har for den offentlige sektors indtægter (gennem skatter) og udgifter (i form af overførselsindkomster og udgifter til offentlige serviceydelser). Forfatterne, der bygger på data fra den såkaldte Lovmodel, koncentrerer sig om udviklingen i 1990’erne, der er et tiår med skiftende konjunkturer. Herved belyses betydningen af en bedre beskæftigelsessituation for indvandrernes påvirkning af de offentlige finanser.

 

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Immigration and the public sector in Denmark

Gå til vidensoverblikket