Hvorfor er opvækstvilkår vigtige?

Indlæg

Oktober 2020

indlæg

 

Dette indlæg blev bragt i Berlingske den 1. oktober 2020.

 

Hvorfor bliver børns muligheder påvirket af deres familiebaggrund og opvækstvilkår?

 

Meget overraskende kritiserede ph.d. Anne-Line Helsø vores forskning herom i Berlingske søndag den 27. september 2020. Indlægget handler om indkomstmobilitet i Danmark og USA (dvs. hvor meget en persons indkomst ligner sine forældres indkomst).

 

Indlægget fokuserer dog ikke på det store spørgsmål om, hvorfor børn er afhængige af deres familiebaggrund, men derimod primært på forskellene mellem nye forskningsresultater og de resultater ROCKWOOL Fonden publicerede i et studie i 2016. Eksempelvis beskrives det i indlægget, at et nye studie kommer frem til en lavere indkomstmobilitet i USA, end vi gjorde i vores studie, mens både det nye og vores studie finder en overraskende lav indkomstmobilitet i Danmark.

Men størstedelen af forskningen på området om social arv har flyttet fokus på de få år siden vores studie udkom i 2016, blandt andet mod vigtigheden af de nærmiljøer vi vokser op i. Anført af studier fra USA – og de meget store forskelle, der er mellem områder dér – er forskelle også blevet dokumenteret i mange lande herunder Danmark. Her er spørgsmålet ikke hvilket land, som klarer sig bedst, men derimod hvordan der kan være så store forskelle i livsmuligheder alt efter, om man vokser op i områder som Hellerup eller Gellerup.

 

Andre igangværende studier går helt nye veje. For når nu indkomst ikke er det vigtigste i livet, kan sammenligninger af børns og deres forældres indkomst overhovedet give et retvisende svar på de overordnede spørgsmål om, hvad der bestemmer et barns muligheder igennem livet, og hvorfor familiebaggrund spiller en stor rolle selv i et land som Danmark med den danske velfærdsstat?

 

Svarene på disse spørgsmål handler ikke om, hvem der ”vinder VM i indkomstmobilitet”. I bund og grund illustrerer både kommentaren fra d. 27/9 og vores eget studie fra 2016, hvor lidt vi som forskere og samfund ved, om hvordan ulighed og social arv opstår. Vores arbejde fokuserer på at hjælpe med at lukke dette hul i vores viden.