Hvorfor bruger vi lodtrækningsforsøg?

Video

December 2019

For at skabe ny viden om mulige løsninger på velfærdssamfundets centrale udfordringer, kræver det, at vi ved, om vores løsningsforslag skaber en positiv og vedvarende forskel på omkostningseffektiv vis. Derfor effektevalueres alle vores interventioner efter de højeste standarder inden for forskningen, så vidt muligt med et lodtrækningsforsøg (randomized controlled trial). Alle effektevalueringer udføres i tæt samarbejde med eksterne forskere, og analyseplaner og efterfølgende resultaterne offentliggøres altid.