Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?

Bog

Juni 2019

task_alt

Eksternt bedømt

En analyse af forskellige befolkningsgruppers deltagelse på arbejdsmarkedet

bog

Skrevet af: Jan Rose Skaksen, Torben M. Andersen, Anders Bruun Jonassen, Anders Hjorth-Trolle, Jeppe Elholm Madsen Anders Sørensen og Morten Saaby

 

Danmark har en internationalt set høj arbejdsmarkedsdeltagelse blandt både kvinder og mænd. Den høje beskæftigelse er da også vigtig for sikringen af fremtidens velfærdssamfund. Det, at alle grupper i samfundet ligger højt målt på andelen i beskæftigelse, er tilsvarende en af forudsætningerne for det lige samfund.

 

I bogen analyserer førende økonomer, hvordan beskæftigelsen har udviklet sig for forskellige grupper i en tid med store forandringer. Aldrig har befolkningen været så veluddannet. Men stærke tendenser kan true den høje beskæftigelse. Befolkningens etniske sammensætning har ændret sig, og der er blevet flere unge og flere ældre. Som en lille åben økonomi er Danmark desuden på godt og ondt særligt eksponeret for globaliseringen og den hurtige udvikling af teknologien.

 

Bogens tema udspringer af et ønske i ROCKWOOL Fonden om også i fremtiden at sikre et økonomisk og socialt bæredygtigt velfærdssamfund. Ambitionen er at skabe et klarere billede af, hvad der påvirker udviklingen i de danske beskæftigelsesfrekvenser, og hvad potentialet er i forhold til at øge beskæftigelsen gennem politiske initiativer. Vægten er lagt på strukturelle ændringer, men også den aktuelle konjunkturpåvirkning inddrages i analysen.

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Ingen overophedning i sigte trods høj beskæftigelse

Gå til vidensoverblikket
podcast

Podcast

Beskæftigelse: Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?

Gå til podcasten
podcast

Podcast

Beskæftigelse: Professor Torben M. Andersen om arbejdsudbuddet, arbejdsmarkedsreformer og danskernes arbejdsindsats

Gå til podcasten
video

Video

Briefing: Arbejdsmarkedsreformer

Gå til videoen