Hvad ved vi om unge kvinders mentale helbred

Vidensoverblik

Oktober 2019

Indsigt - MENTALT HELBRED

vidensoverblik

Mentale helbredsproblemer er i stigning, særligt blandt unge kvinder. Det er særligt tydeligt i surveys, som afdækker selvoplevet mentalt helbred. For eksempel beretter flere og flere unge kvinder i Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil om et dårligt mentalt helbred. For hver gang der i 2010 var ti unge kvinder med dårligt mentalt helbred, var tallet i 2017 steget til 14 unge kvinder. Ifølge Vidensrådet for Forebyggelse har udviklingen på næsten alle indikatorer for børn og unges mentale helbred været negativ i de seneste tyve år. Det er kun andelen af selvmord blandt unge samt udviklingen af psykiske og psykosomatiske symptomer, som ikke er steget i denne periode. På næsten alle parametre er det særligt de unge kvinder, som er ramt.

Mere om initiativet

Initiativ

Mentalt Helbred

Gå til initiativet