Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Bog

Oktober 2014

task_alt

Eksternt bedømt

En oversigt over publiceret forskning om kontanthjælpsmodtagere i perioden 2007-14

bog

Skrevet af: Bent Jensen

 

I tilknytning til forskningen i sociale og arbejdsmæssige forhold i Rockwool Fondens Forskningsenhed besluttede Rockwool Fondens bestyrelse i 2012, at forskningsenheden skulle igangsætte et større projekt, der skulle munde ud i en række analyser af, hvordan kontanthjælpssystemet har udviklet sig i perioden fra 1987 til 2012. I forbindelse med dette projekt blev denne forskningsoversigt, der skulle registrere og behandle en række allerede eksisterende analyser af kontanthjælpen ud fra forskellige faglige og tematiske tilgange, udarbejdet. Da der foreligger beslægtede forskningsoversigter dækkende perioden frem til 2007, er oversigten her fokuseret på årene efter 2007 og frem til sommeren 2014.

 

Den lille bog er virkelig værd at ofre en eftermiddag på. Denne opfordring er hermed givet videre.
– Preben Etwil i anmeldelse på Social Politisk Forenings hjemmeside