Hvad gør vi ved arbejdsløsheden?

Bog

Maj 1994

task_alt

Eksternt bedømt

bog

Skrevet af: Bent Jensen

 

Den danske befolkning opfatter i dag arbejdsløsheden som det mest alvorlige samfundsproblem. Ungdommen i 1990erne begynder i en tidlig alder at overveje mulighederne på arbejdsmarkedet. Bogen fortæller om arbejdsløshedens udvikling og aktuelle omfang og karakter og redegør for de væsentligste teorier om dens opståen og bekæmpelsen af den. Endelig søger bogen at besvare spørgsmålet, om det danske arbejdsmarked er tilstrækkeligt smidigt med hensyn til f.eks. mødetider og geografisk og faglig bevægelighed.